Revize - Energy PROREVEL

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Poskytujeme komplexní služby v oblasti revizí vyhrazených elektrických zařízení (elektroinstalace a rozvody elektro, elektrické spotřebiče, strojní zařízení, hromosvody) a to na nízkém i vysokém napětí včetně prostor s nebezpečím výbuchu. Na revizní práce vlastníme potřebná osvědčení a oprávnění od TIČR.

ROZSAH NÁMI POSKYTOVANÝCH
REVIZNÍCH SLUŽEB:

Výchozí a pravidelné revize hromosvodů a elektrických zařízení do i nad 1000 V v objektech třídy A+B dle platných norem ČSN  33 1500 a ČSN EN 60079-17

Revize elektrických spotřebičů dle normy ČSN 33 1600

Revize ručního nářadí dle normy ČSN 33 1600

Revize strojních zařízení dle ČSN EN 60 204-1

Pravidelné kontroly zařízení